Home

Welkom bij Vilder & Wijnands elektrotechniek b.v.

De Vilder & Wijnands elektrotechniek b.v. is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij Kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern worden onze mensen continu up to date gehouden door trainingen en bijscholing.

  • Kwaliteit en klanttevredenheid staat centraal
  • Onze mensen up to date door trainingen en bijscholing
  • Begrip in de regio sinds 1969
  • Lid van Techniek Nederland
  • Algemene Voorwaarden voor Consumenten ( AVIC ) Techniek Nederland exemplaar kan op verzoek worden toegezonden
  • Algemene Voorwaarden Installerende Bedrijfen ( ALIB 2024 ) Techniek Nederland exemplaar kan op verzoek worden toegezonden
  • Exemplaar modelbepalingen privacy volgens Techniek Nederland 
  • Model disclaimer en privacyverklaring Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet.  De Vilder & Wijnands Elektrotechniek BV respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van  onze website. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Wijze van verkrijging van persoonsgegevens  De Vilder & Wijnands Elektrotechniek BV verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld en nodig is voor de verwerking en de te halen doelstelling  en de verwachte werkzaamheden. Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (DAS Bedrijfsinformatie). DAS Bedrijfsinformatie zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. DAS Bedrijfsinformatie gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het  gebruik van uw persoonsgegevens door DAS Bedrijfsinformatie, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

 

Voor al uw verderde vragen en opdrachten kunt u contact opnemen met

De Vilder & Wijnands elektrotechniek bv
Loggersstraat 33b
1976 CX  IJmuiden
tel: 0255-511965

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.